Aflevering 15: Hoe pas je de 7 beïnvloedingsprincipes van Cialdini op een integere manier toe

Ken je de 7 beïnvloedingsprincipes van Cialdini al? Dit zijn psychologische principes die je kunt gebruiken om mensen te beïnvloeden. Dit kan negatief klinken, maar we beïnvloeden mensen per definitie met onze acties en woorden. Zeker in onze marketing. Dat is niet altijd slecht. 

Het ligt aan jou hoe je iemand beïnvloedt. Je kunt mensen op een negatieve manier manipuleren. Of je kunt mensen juist helpen. Joris noemt daarbij een extreem voorbeeld. En juist als coach of therapeut beïnvloedt je continu je klanten als je ze helpt. Je kunt er dus niet omheen. 

Marcel gebruikt de beïnvloedingsprincipes om mensen te overtuigen iets bij hem te kopen. En hij vindt dat hij klanten daarmee helpt. Want het is soms moeilijk om voor persoonlijke of zakelijke groei te kiezen en dus is het goed om je klant te helpen de juiste keuze te maken. 

Wat zijn de 7 principes eigenlijk? 

1. Wederkerigheid

2. Commitment en consistentie

3. Sociale bewijskracht

4. Sympathie

5. Autoriteit

6. Schaarste

7. Unity

Nogmaals, het is aan jou hoe je ze toepast. Het kan namelijk altijd op een integere manier. En daar hebben we het in deze podcast over. Check nu de aflevering om al onze inzichten, tips en tricks over deze 7 beïnvloedingsprincipes te horen.